สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรแรกทางวิชาชีพของทนายความ เพื่อร่วมสร้างความเสมอภาค และการยุติธรรมในสังคม : The Lawyer's Association of Thailand. Be the first professionalorganization of lawyers. To co-create equality. And social justice.

 

-    วันรพี 7 สิงหาคม 2555 สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย. อ่านต่อ......

  สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมทนายความฯ ครั้งที่ 5/2555 อ่านต่อ.....

-   นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพทนายความไทย ให้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อ่านต่อ.....

-   สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ 2555 อ่านต่อ......

.

นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพทนายความไทย

More...

ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค

More...

ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 ณ สนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์คันทรีคลับ

More...

สวพ.91 โทรฟรี 1644 รายการรู้ทัน รู้ทาง ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 20.30 - 21.30 น.

More...

นายกนรินท์พงศ์ และรองนายกเชิดชอ ใน"เรื่องจริงผ่านจอ"ทางช่อง 7 ในประเด็นการช่วยเหลือคดีผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนที่ร้องเรียนผ่านทางรายการ

More...

สวพ.91 โทรฟรี 1644 รายการรู้ทัน รู้ทาง ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 20.30 - 21.30 น.

More...

Copyright © 2012 All Rights Reserved.

สมาคมทนายความแห่งประเะทศไทย
ที่อยู่ :  เลขที่ 26 อาคาร 5 ถนนราชดำเนินกลาง เขต :  พระนคร แขวง : บวรนิเวศ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10200
เบอร์โทร :  02-6222331-2     โทรสาร :  02-2241873
อีเมล : LAT.LAWYER@GMAIL.COM
เว็บไซต์ : WWW.LAWYERASSN.ORG